Volgens minister Vandeput moet F-35 kernkoppen kunnen dragen

De regering maakt van non-proliferatie graag een punt, bijvoorbeeld in het Regeerakkoord. Toch stuurt de minister van Defensie, Steven Vandeput, aan op het behoud van de nucleaire capaciteit van ons land. Dit blijkt – zwart op wit – uit een kabinetsnota met richtlijnen van de minister zélf.

 • Wat zegt de regering?

Het federale regeerakkoord bevat de volgende passage: “We blijven ijveren voor internationale initiatieven met het oog op een verbod of minstens een betere controle op wapensystemen met een willekeurig bereik en/of een buitensporig effect op burgers.”

 • Wat doet de regering?

Op 7 juli 2017 gaven 122 landen hun akkoord aan een verdrag dat kernwapens verbiedt. Het nieuwe verdrag verbiedt voor die landen het gebruik, het dreigen met gebruik, de ontwikkeling, de testen, de aanmaak, de verwerving, het bezit, de opslag en transfer van kernwapens. De overdracht van of de controle over kernwapens wordt onder het nieuwe verdrag expliciet verboden. Ook is eender welke vorm van assistentie bij kernwapenactiviteiten niet toegestaan. Vandaag zijn nucleaire wapens dus niet enkel immoreel, ze zijn ook effectief illegaal volgens het internationale recht.

De federale regering weigert dit verdrag te ondertekenen. Dit kan worden gezien als een dieptepunt voor ons land dat al decennialang een voortrekkersrol speelt inzake ontwapening.

 • Wat zegt de meerderheid?

Karolien Grosemans (N-VA) en Tim Vandeput (Open VLD), beide lid van de commissie Landsverdediging, lieten weten dat wat hun betreft de opvolger van de gevechtsvliegtuigen geen kernwapens moet kunnen vervoeren. Het federaal parlement verzocht de federale regering op 23 april 2015 bovendien “België absoluut stappen te doen zetten naar nucleaire ontwapening, in het raam van multilaterale onderhandelingen waaraan België actief blijft deelnemen om het eigen grondgebied helemaal kernwapenvrij te maken“.

 • Wat doet de meerderheid?

Op 24 januari 2018  stemt diezelfde meerderheid een resolutie van Dirk Van der Maelen en Alain Top weg. Deze resolutie vraagt af te zien van de wens om toekomstige gevechtsvliegtuigen uit te rusten met de mogelijkheid om kernwapens te vervoeren. Peter Buysrogge (N-VA) stelt in de commissievergadering dat elkeen wel tegen kernwapens is: “Maar dat betekent niet dat dit voorstel van resolutie zonder meer kan worden aangenomen”. De uitrusting van de toestellen met een nucleaire capaciteit is, volgens Peter Buysrogge, niet aan orde in het licht van de Request for Governmental Proposal.

 • Wat zegt de minister?

Minister Vandeput heeft altijd ontkend dat de nucleaire capaciteit een belangrijk criterium zou zijn bij de keuze voor een nieuw gevechtsvliegtuig: “Il n’est pas question du nucléaire pour le moment. Nous ne sommes pas dans cette phase du programme.” (13 januari 2016, de Kamer) en op 18 maart 2017 vraagt Het Belang van Limburg hem “moet de opvolger van de F-16 kernwapens kunnen dragen?” Zijn antwoord: “Het antwoord op die vraag is geen uitsluitingscriterium. Die vraag stellen we dus niet.”

 • Wat doet de minister?

Vandaag blijken – zwart op wit – dat de aankondigingen van de minister onwaar zijn. In een nota geschreven door het kabinet van de minister van Defensie in maart 2015 met richtlijnen van de minister zélf blijkt dat de nucleaire capaciteit wél heel belangrijk is en dat de keuze voor de F-35 in 2015 reeds werd gemaakt. De ganse aanbestedingsprocedure, waar oorspronkelijk vijf kandidaten aan deelnamen, is met andere woorden één grote show.

Volgende passages komen uit de kabinettennota:

 • “De gevechtsvliegtuigen zijn een bijzonder flexibel instrument gebleken voor de Belgische overheid en deze zullen dit in de toekomst ook blijven. Zij zijn via hun conventionele maar zeker hun nucleaire capaciteit de grootste bijdrage van de Belgische Defensie aan de ontrading van de NAVO.”
 • “De Belgische overheid wenst blijvend als betrouwbare partner en NAVO-gastland deel te nemen aan deze nucleaire NAVO-capaciteit die ook een positieve invloed heeft op het soortelijk gewicht van België in de internationale (veiligheids)politiek.”
 • “Er kunnen echter vragen gesteld worden rond de inzet van de huidige F-16’s voor de nucleaire ontrading. Deze vliegtuigen bieden niet de gepaste eigenschappen om werkelijk een strategische vector te zijn die nucleaire bommen ongezien bij een opponent kan droppen (via een lage radar signatuur (stealth-karakter), via gerichte elektromagnetische tegenmaatregelen en via een capaciteit om mobiele radars te detecteren en te omzeilen). Dit kan enkel via gevechtsvliegtuigen van de vijfde generatie.”
 • Aangezien alle huidige opdrachten van de 4e-generatie-F-16’s kunnen uitgevoerd worden door een 5e-generatievliegtuig en dit laatste type eveneens bijkomende operaties mogelijk maakt en de Belgische nucleaire capaciteit versterkt, wordt er geopteerd om het huidige ambitieniveau (air policing en de expeditionnaire inzet van twee maal 4 à 6 vliegtuigen vanop twee aparte locaties) verder te zetten via een 5e-generatievliegtuig. Een 5e-generatievliegtuig dat aan de start van zijn ontwikkeling staat en geconcipieerd is voor decennia van doorontwikkeling, biedt De enige beperkende factor voor 5e-generatievliegtuigen is de hoge kostprijs van zowel de aankoop als het operationeel houden die een veelvoud is van deze van de huidige Belgische F-16’s. Maar in een scenario dat vervanging voorziet van de huidige F-16’s van 2023 tot 2030, in een periode waar veel bijkomende investeringruimte en budget voor operationele inzet vrijkomt, levert dit geen probleem op voor de Belgische Defensie. Indien budgettair mogelijk zou het bovendien interessant zijn vanuit een effectieve bijdrage aan de NAVO-nucleaire ontrading om zo snel mogelijk over te stappen op 5e-generatiegevechstvliegtuigen.

Opnieuw blinkt de minister van Defensie uit in het misleiden van het Parlement en de bevolking. Over de nucleaire opdracht van nieuwe gevechtsvliegtuigen is nooit een debat gevoerd. In Nederland werd het debat wél gevoerd, en koos de Tweede Kamer ervoor om hun toekomstige F-35’s niet uit te rusten met een kernwapentaak.

Wat betekent dit voor opvolger F-16?

Technologisch gezien zou elk toestel de kernwapens van de Verenigde Staten die in Kleine-Brogel liggen kunnen dragen. De vraag is of de VS dit ooit zou toestaan? Het is compleet ongeloofwaardig dat de Verenigde Staten de codes om hun kernbommen te vervoeren aan de andere kandidaat-opvolgers van de F-16’s zouden overmaken. De Amerikaanse F-35, de Franse Rafale en de Europese Eurofighter zijn nog (min of meer) in de running, maar wanneer het criterium ‘kernwapens vervoeren’ doorweegt, betekent dit dat enkel de Amerikaanse F-35 in aanmerking komt. Eerder stapte het Zweedse SAAB-toestel uit de race, officieel omdat ze onvoldoende partnerschappen aan ons land kunnen aanbieden. Iedereen wist echter al jaren dat SAAB nooit in een procedure zou stappen waarbij de vraag naar vervoer van kernwapens overeind blijft. Bovendien spreekt de kabinettennota duidelijk over een vijfdegeneratievliegtuig’, en dat is de F-35.

De aankoop van de F-35 zal ons voor nog minstens 40 jaar opzadelen met kernwapens op ons grondgebied. Laat het duidelijk zijn: praten over het bannen van kernwapens is niet genoeg, het is hoog tijd voor België om een concrete stap te zetten. Intussen doet de minister van Defensie net het omgekeerde.

One Reply to “Volgens minister Vandeput moet F-35 kernkoppen kunnen dragen”

 1. bezorgt minister Vandeput ons nu misschien OORDOPJES ?

  (!!! F-35 = hits a decibel level of 115 — about four times louder than the F-16 !!!)

  die F-16 toestellen maken al een vreselijke herrie als NATO hier in N-limburg zijn duivels uit laat en op onmogelijke uren (ook in examentijd!!!) wat rondjes begint te vliegen…
  zo’n F-35 maakt blijkbaar 3 à 4 keer méér lawaai, natuurlijk ook daar hoor je weeral niets over, wat een TRANSPARANTIE…

  check dit aub :

  https://vtdigger.org/2018/03/04/ice-cream-mogul-ben-cohen-activists-arrested-jet-blasts-burlington/?utm_source=VTDigger+Subscribers+and+Donors&utm_campaign=3ebffe3fcd-Weekly+Update&utm_medium=email&utm_term=0_dc3c5486db-3ebffe3fcd-405623613

  (“The noise came from a set of speakers on the back of a pickup truck. It simulated an F-35 fighter jet flying at 1,000 feet — a booming rumble that hits a decibel level of 115 — about four times louder than the F-16, the fighter jets that have been based at Burlington International Airport since the 1980s.”)

  mvg
  jp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *